Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet vt17 Le

Skapad 2017-03-28 13:32 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Grundsärskola F Estetisk verksamhet

Syfte:

Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, slöjd, musik, rytmik, lek och drama.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om färg, form och struktur samt om ljud, rytm och musik. Undervisningen ska även bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om olika hantverk och deras material, redskap och tekniker På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt handlag och sin nyfikenhet på att utforska och experimentera inom det estetiska området

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer under terminen att arbeta med olika former av skapande.

För Leon kommer det innebära: Att prova olika tekniker och material.

 

Bedömning

Vi kommer bedöma följande:

 

 

  Intresse att delta i estetisk verksamhet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • Centralt innehåll
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9

Matriser

ES
Estetisk verksamhet vt17 Le

Visar inget intresse
Visar intresse
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller med fysisk hjälp)
Kan självständigt
(helt självständigt eller med hjälp av en arbetsordning eller schema)
Att skapa med olika material
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: