Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bosgårdens pedagogiska enhet, Sländan, utvärdering och analys av fokusområdet matematik

Skapad 2017-03-28 13:48 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
Utvärdering av fokusområdet kring matematik vt 2016.
Förskola

Innehåll

Utvärdering: Hur har barnens förståelse ökat? Vad har barnen lärt sig? Hur har vi arbetat för att göra det möjligt för barnen att utveckla sin förståelse/förmåga/intresse för relaterade mål I läroplanen? Uppfylldes målen? Hur kommer det sig? Hur gjorde vi lärandet möjligt för barnen? Hur såg lärmiljön ut?

Vi upplever att barnens förståelse har ökat och vi märker det i dialogerna med barnen. De äldre barnen belyser ofta spontant i lek, dialog och styrda aktiviteter olika matematiska begrepp och visar vad de ser. De yngre barnen påvisar intresset genom att peka på och leka med de olika materialen som finns att tillgå.
Vi upplever att barnen har ökat sin förståelse för räkneramsan då de ofta i alla olika sammanhang går och räknar. Barnen känner igen, visar och benämner olika former såsom cirkel och kvadrat. De äldre känner igen triangel och rektangel men har svårt att benämna dem. Barnen har även ökat sin förståelse kring mönster då de kommenterar och uppmärksammar mönster i vår vardag. De äldre belyser ofta mönster i kläderna vi har på oss.
För att göra det möjligt för barnen att utveckla sin förståelse/förmåga/intresse på ett lustfyllt sätt och uppfylla målen utifrån läroplanen, har vi använt oss av olika metoder och material. Vi har dramatiserat med temafigurer, bilder, pedagogiska filmer/video klipper, konkreta och lustfyllda material och rörelselekar (Mattegympa). Vi har använt oss av olika skapandemetoder och kopplat det till matematiken.
Vi har varit tydliga och medvetna i vårt sätt att använda matematiska begrepp och termer i kommunikationen med barnen i alla olika sammanhang.
Vi har arbetat aktivt med lärmiljön inne på Sländan genom material och bilder på väggar, golv och borden. Vi har bytt ut lekmaterial för att koppla det till matematik och sett att barnen använt de olika delarna aktivt i leken. Vi har haft en dokumentaionsvägg där vi satt upp bilder för medveten reflektion tillsammans med Barnen. Genom att omforma vår miljö har vi bidragit till att synliggöra matematiken. 

Vi har fått följande respons av föräldrarna vad de har sett hemma hos sina barn när det gäller ökad förståelse och intresse kring matematik:
Former och räkneramsor verkar vara uppskattat!


Analys: Vad ska vi tänka på till nästa gång? Tänk framgångsfaktorer och utmaningar. Vad kan vi utveckla? Hur? Hur går vi vidare? Hur kan vi använda barnens nya förmågor/förståelse/intressen?

Vi ser en ökad förståelse av området och upplever att barnens intresse har ökat för färg och form, antal och mönster. Att planera undervisningen utifrån barnens intresse har haft stor betydelse hur barnen tagit till sig kunskapen. Vår pedagogiska dokumentation har även hjälpt oss att synliggöra matematiken för barnen i vardagen. Genom att uppmärksamma bilder och ha dialog med barnen om vad vi/de har gjort har vi fått barnen att reflektera över sitt eget lärande. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: