Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema karta och väderstreck

Skapad 2017-03-28 15:18 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 1 Geografi
Under några veckor ska du utveckla dina kunskaper kring världens geografi. Du ska få lära dig att tyda kartan och karttecken. Känna till kompasen och dess vädersträck. Du ska känna till våra olika världsdelar och världshav.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att:

 • Kunna använda en karta för att göra enkla undersökningar av omvärlden.
 • Kunna beskriva och återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken och andra rumsliga begrepp.
 • Kunna namnge några världsdelar, samt peka ut dessa på en karta. 
 • Kunna några av de vanligaste karttecknen.

Undervisningens innehåll

Du kommer att

 • få lära dig nya begrepp och dess betydelse, t.ex. plats, lägen, gräns och väderstreck.
 • få arbeta med olika typer av kartor.
 • få träna på att återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken.
 • få lära dig vilka världsdelar som finns och även var de ligger.
 • titta på filmer, på bilder i böcker samt läsa faktatexter.
 • få lyssna på genomgångar och vara delaktig i diskussioner i både helklass och mindre grupper.

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att:

 • använda karta med hjälp av Ipad. (procedur)
 • beskriva och återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken. (analys, begrepp, kommunikativ)
 • namnge några av världsdelarna, samt peka ut dessa på en karta. (procedur. kommunikativ, begrepp, meta)

Du kan visa detta genom att:

 • Du är aktiv vid genomgångar och deltar i samtal och diskussioner.
 • Du kan hitta på en karta. (stencilen Min hemliga ö)
 • Du kan de fyra väderstreckens namn och att norr alltid är uppåt på kartan.
 • Du kan namnge några av världsdelarna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

Ge
Tema karta och väderstreck

Nivå 1
Du har nått kunskapskraven.
Nivå 2
Du har nått kunskapskraven väl.
Väderstreck
 • Ge
 • Ge  1-3
Du känner igen orden väderstrecken: norr, söder, öster och väster. Du kan med hjälp peka ut väderstrecken.
Du vet vad väderstrecken heter, kan peka ut dessa och kan visa på en karta.
Världsdelar
 • Ge
 • Ge  1-3
Du kan namnet på någon världsdel och med hjälp peka ut den på kartan.
Du kan namnet på några av världsdelarna och kan peka ut dem på en karta.
Förmåga att:
Lyssna på genomgångar och visa aktivitet under lektionen
 • Sv
 • Sv
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du lyssnar och kan med hjälp/stöd av direkta frågor visa en viss form av aktivitet under lektionen
Du lyssnar aktivt och är delaktig under lektionen genom att ställa frågor/ha funderingar.
Peka ut var Sverige ligger på kartan
 • Ge
 • Ge  1-3
Du kan med hjälp/stöd peka ut var Sverige ligger på en världskarta
Du kan peka ut var Sverige ligger på en världskarta
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: