Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EN år 8, VT17: LYSSNA, TALA, FÖRSTÅ och SKRIVA

Skapad 2017-03-28 15:20 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Engelska
TALA, LYSSNA, FÖRSTÅ och SKRIVA

Innehåll

INLEDNING

Under den kommande perioden ska du i engelskan arbeta med momenten tala, lyssna och skriva. Du kommer delta i muntliga övningar samt skriva texter av olika slag för att träna din förmåga att uttrycka dig varierat i olika sammanhang. Parallellt med tal- och skrivträning kommer du att arbeta med grammatik för att även öka säkerheten i språket. Dessutom kommer du att göra hörövningar för att träna din förmåga att uppfatta helhet och detalj i det talade språket.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Under kommande arbetsperiod har vi valt att särskilt lyfta fram följande:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

* kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

* kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt

  sätt,

SYFTE/FÖRMÅGOR

Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna i denna LPP sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

* Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

* Formulera sig i tal och skrift

* Använda olika strategier för att förstå och göra sig förstådda

METOD OCH INNEHÅLL

Genom olika hörövningar kommer du att träna din förståelse av talad engelska.

Du kommer att träna din förmåga att skriftligt och muntligt summera något du läst eller hört.

Genom att arbeta med den grammatik som just du är i behov av att utveckla tränar du din förmåga att analysera, bearbeta och förbättra variation och säkerhet i språket utifrån den nivå just du befinner dig på.

 

Tidsperiod: v. 14-19

v. 14      Pass 1 – Gör basic grammar check Du behöver din Ipad: www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/2186 -> ”basic grammar check”  -> skriv ditt namn och klicka ”OK” -> fota ditt resultat med listan på grammatikområden att öva mer på, samt PUBLICERA!

Välj sedan 5 grammatikområden efter behov på Studyzone. Läs igenom ”lesson” och gå sedan till övningen/övningarna. OBS! PUBLICERA       

Gör om Basic Grammar check -> fota ditt resultat och PUBLICERA!

Pass 2 – forts grammatikövningar efter behov OBS! PUBLICERA

v. 16    Pass 1 & 2 –  Lärarledd hörförståelse – ”summary” writing (50-100 words) - author's chair + publicera

       Lärarledd genomgång – ”summary” speaking (läs text och summera muntligt)

 • What you need to think about when you do a summary:
  • What is the essence of the story?
  • Which are the keywords?
  • If you have a limited amount of words to use – use an efficient language!

v. 17   Pass 1 – Filmvisning

           Pass 2 - Forts. Filmvisning samt samtal om filmen i grupper -  "summary” Speaking

v. 18   Pass 1 – Lärarledd Speak for 30 seconds – Hörförståelse (NP) + gem. genomgång och rättning

v. 19   Pass 1 – Lärarledd genomgång – ”short stories” + writing short story (+PUBLICERA utkast)

           Pass 2 – Lärarledd instruktion: regler för kamratrespons – responsgrupper kring "Short story" -> bearbeta texten med hjälp av    

                         feedback du fått. Tänk på grammatiken du tränat, samt på innehåll, variation och beskrivning. (Max 400 ord).

v. 20  Pass 1 – forts. bearbeta text + uppläsning i responsgrupp följt av author's chair - PUBLICERA i Showbie.

          Pass 2 -  Avslut, uppsamling och grammatikgenomgångar efter elevernas önskemål.

 

OBSERVERA att tillägg och ändringar i LPP:n kan komma att göras.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: