👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige under 1600- och 1700-talen

Skapad 2017-03-28 16:18 i Britsarvsskolan Falun
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Sveriges historia ligger till grund för hur vårt land ser ut idag. Att studera historiens likheter och skillnader med dagens samhälle ger oss en tanke om hur framtiden kan komma att se ut.

Innehåll

Innehåll

Du kommer att få lära dig om:

 • hur människorna var indelade i fyra stånd.
 • hur stort Sverige var en gång.
 • hur människor levde under 1600- och 1700-talet
 • betydelsefulla personer som levde under denna tid, så som Karl den XII, Drottning Kristina
 • häxprocessen
 • Falun under 1600- och 1700-talet.
 • ord och begrepp som hör till tidsperioden.

 

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • Arbeta självständigt med ett material som handlar om hur livet var under 1600- och 1700-talet i Sverige
 • Göra ett individuellt arbete om någon för tidsperioden aktuell person eller händelse.
 • Reflektera kring skillnader och likheter mellan Sverige då och idag.
 • Lyssna till genomgångar och se filmer som berör Stormaktstiden, häxprocessen och de fyra stånden.
 • Visa dina kunskaper utifrån för bilder som speglar den tidsperioden.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

 • din förmåga att jobba självständigt kring materialet om 1600- och 1700-talet.
 • din förmåga att att använda ord och begrepp som hör till perioden
 • din förmåga att söka, värdera och sammanställa fakta utifrån olika källor inför ditt individuella arbete.
 • din förmåga att jämföra livet på 1600- och 1700-talet med livet idag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i litteratur, sånger och filmer.
  SO  7-9
 • Vikingatid, medeltid, stormaktstid och frihetstid. Några historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl den XII och häxprocesserna.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9

Matriser

SO
Sverige under 1600- och 1700-talen

E
C
A
Historiska händelser
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och bidrar till resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden stormaktstiden till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för enkla resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden stormaktstiden till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för välutvecklade resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden stormaktstiden till frihetstid.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Sveriges historia
Eleven kan bidra till resonemang om Sveriges historia från stormaktstid till frihetstid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Eleven kan föra enkla resonemang om Sveriges historia från stormaktstid till frihetstid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om Sveriges historia från stormaktstid till frihetstid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.