Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Provmiddag

Skapad 2017-03-28 16:26 i Linnéaskolan Uddevalla
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
I området provmiddag så arbetar eleverna med att på egen hand planera och tillaga en måltid. Eleverna kommer också att arbeta med en skrivuppgift när de reflekterar över hur olika livsmedel påverkar ekonomi, hälsa och miljö.

Innehåll

Under några veckor under vårterminen kommer ni att arbeta med området provmiddag. Ni kommer att få komponera ihop egna recept och sedan tillaga en måltid. Denna måltid kommer ni också att bjuda på, två elever från klassen kommer få möjlighet att smaka på er mat. 

I anslutning till den praktiska uppgiften kommer ni också att arbeta med förmågan att reflektera över hur olika val av livsmedel påverkar hälsa, miljö och ekonomi. Detta kommer ni att göra genom att arbeta med en skriftlig uppgift. 

Matriser

Hkk
Provmiddag

Utvecklingsfas 1
Utvecklingsfas 2
Utvecklingsfas 3
Kan i arbetet använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
Du använder de metoder, livsmedel och utrustning som står skrivet i receptet. Du hanterar de tekniker och metoder vi använder med godkänt resultat.
Du gör aktiva val och väljer den metod och den utrustning som ger dig bäst resultat. Du hanterar de tekniker och metoder vi använder under lektionen med väl godkänt resultat.
Du gör aktiva val och väljer den metod och den utrustning som ger dig bäst resultat. Du kan göra ändringar under lektionens gång, när situationen kräver det. Du hanterar de tekniker och metoder vi använder med mycket väl godkänt resultat.
Kan planera och tillaga måltider samt genomföra uppgifter i ett hem
Du kan med viss hjälp följa receptet och få ett färdigt resultat på utsatt tid. Du planerar upp ditt arbete efter givna anvisningar och med viss hjälp.
Du tar hjälp av receptet och planerar upp arbetet. Du planerar bra tidsmässigt och slipper stressa. Du serverar en färdig måltid på utsatt tid.
Du har en tydlig planering och struktur när du arbetar och har med receptet som stöd. Du har bra koll på tiden och en bra överblick över vad som händer i köket. Du serverar en färdig måltid på utsatt tid.
Ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet
Du kan ge enkla och kortfattade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Du ger exempel och förklarar varför.
Du kan ge väl utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Du ger exempel och förklarar varför. Du kan se hur arbetsprocessen påverkar resultatet.
Välja tillvägagångsätt och motivera enligt H.E.M
Du ger exempel på vilket livsmedel du valt och ger en enkel motivering enligt H.E.M
Du förklarar vilket livsmedel du valt och motiverar ditt val genom att förklara och tydligt koppla till H.E.M.
Du förklarar vilket livsmedel du valt och motiverar ditt val genom att förklara och tydligt koppla till flera olika delar av H.E.M. Du gör jämförelser av olika alternativ och visar på konsekvenser
Föra resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du förklarar varför det är viktigt att tänka på en hållbar utveckling när man planerar tex måltider. Kan föra enkla resonemang om konsekvenser.
Du förklarar varför det är viktigt att tänka på en hållbar utveckling när man planerar tex måltider. Kan föra utvecklade resonemang om konsekvenser.
Du förklarar varför det är viktigt att tänka på en hållbar utveckling när man planerar tex måltider. Kan föra väl utvecklade resonemang om konsekvenser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: