Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2017-03-28 17:21 i Fajansskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
När du ska läsa en text behöver du använda olika strategierna för att förstå vad den handlar om. Vi kommer att fortsätta använda de olika personerna; spågumman, detektiven, reportern, konstnären eller cowboyen ur materialet En läsande klass.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Din förmåga att använda olika strategier för att förstå, analysera och tolka texter.

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att:

 • förstå, analysera och tolka texter

Vi bedömer detta genom:

 • gemensamma samtal om texternas innehåll

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med:

 • läsning regelbundet både gemensamt, i mindre grupper och enskilt texter
 • diskussioner kring texter
 • att uppmärksamma och träna på grammatik och begrepp, till exempel med Lexia
 • arbetsmaterialet En läsande klass
 • läsförståelse utifrån texter i SO- och NO-ämnena

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: