Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus/Optik år 5

Skapad 2017-03-28 17:34 i Tingbergsskolan Lilla Edet
Vi går igenom vad ljus är, hur det sprider sig och hur det reflekteras. Vi lär oss om ögat och hur vi kan se.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vi kommer att lära oss om ljus och optik, att ljus är energi som är uppbyggt av ljusvågor.

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Fysik Kunskapskrav år 4-6

Ej godtagabara
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa
och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa
och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
med viss användning av fysikens begrepp.
med relativt god användning av fysikens begrepp.
och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: