Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skoltidning

Skapad 2017-03-28 19:15 i Halvarsgårdars skola Borlänge
Vi kommer att skapa en tidning, innehållet kommer att vara baserat på det du läser i samhällskunskapen.Du ska skriva en tidningstext på svenska och en på engelska.
Grundskola 6 Svenska
Under vårterminen kommer ni utforma en tidning tillsammans. Du kommer att lära dig att skriva olika texttyper som krönika, reportage, insändare och recension. Du kommer även att träna intervjuteknik samt layout då ni ska skapa en tidning.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla kunskaper om olika texttyper och vad som kännetecknar dessa. Du kommer även att lära dig intervjuteknik så att du på egen hand eller tillsammans med en kamrat kan genomföra en intervju. Du kommer också att lära dig layout och vad man behöver tänka på när man utformar sin tidning. 

Innehåll undervisning

Vi kommer att använda oss av tidningar som vi kommer kolla i för att se en tidnings uppbyggnad. 

Vi kommer att lära oss intervjuteknik och vad man behöver tänka på vi genomförandet av en intervju. Du kommer träna på att intervjua kamrater för att sedan kunna genomföra intervju med annan person. 

Vi kommer att gå igenom vad som kännetecknar texttyper som reportage, krönika, insändare och recension. 

Vi kommer att skriva olika texttyper. 

Vi kommer att titta på tidningars layout och lära sig hur man själv kan utforma tidningens layout samt reklam.  

Du ska kunna:

 • Skriva olika texttyper med begripligt innehåll med anpassning till mottagare.
 • Genomföra en intervju.
 • Sammanställa material från en intervju.
 • Kombinera bild och text för att förstärka innehållet.  
 • Meningsbyggnad och stavregler.  

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig på följande:

 • hur väl du skriver de olika texttyperna.
 • om du har med kännetecken för de olika texttyperna.
 • hur väl du anpassar språket efter mottagre. 
 • hur du har sammanställt information från intervju. 
 • förberedelser inför intervjuerna. 
 • meningsbyggnad och stavningsregler. 
 • hur anpassad bild och text är i en text. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Kunskapskrav

E
C
A
Skriva
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Reportage
Innehåll
Du kan skriva reportage med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva reportage med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva reportage med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Recension
Innehåll
Du kan skriva recension med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva recension med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva recension med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Krönika
Innehåll
Du kan skriva recension med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva recension med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva recension med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
Meningsbyggnad och stavning
Du kan använda grundläggande regler för stavning och språkriktighet med viss säkerhet. Du kan använda grundläggande regler för skiljetecken med viss säkerhet.
Du kan använda grundläggande regler för stavning och språkriktighet med relativt god säkerhet. Du kan använda grundläggande regler för skiljetecken med relativt god säkerhet.
Du kan använda grundläggande regler för stavning och språkriktighet med god säkerhet. Du kan använda grundläggande regler för skiljetecken med god säkerhet.
Layout
Förmedla texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: