Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eget arbete om droger och beroende

Skapad 2017-03-28 19:25 i Maserskolan Borlänge
Eget arbete om hälsa och droger
Grundskola 7 – 9 Biologi
I vårt samhälle finns det många olika saker som påverkar din kropp. Vi har läst om hur kroppen fungerar och en del om varför du behöver träna, sova och äta rätt. Dessutom har du lärt dig om virus och bakterier. Nu ska du få en insikt i hur olika droger påverkar din kropp och ditt beteende. Du kommer under ett par veckor arbeta enskilt med området hälsa, droger och beroende.

Innehåll

Det finns många olika sorters droger:

Vissa mer accepterade än andra, vissa mer skadliga än andra, vissa har funnits "i alla tider" medan andra är helt nya och mer oprövade.

Din uppgift är att

1. klargöra vad hjärnans belöningssystem är för något.

2. välja en drog och besvara följande frågor:

       Hur produceras drogen?

       Hur påverkar den kroppen?

       Vilka risker finns?

       Är den laglig? Om ja, vad är det för åldersgräns?

3. redogöra för vilken hjälp man kan få att sluta med drogen.

4. ge 2-3 anledningar till att man börjar med droger.

5. Du ska göra en källförteckning där du anger vilka källor du använt.

     ex. Spektrum Biologi, 2013, s 350-351

          http://www.doktorn.com/artikel/missbruk-%E2%80%93-hj%C3%A4rnans-bel%C3%B6ningssystem-styr-oss  2017-03-28

       Det räcker inte med att skriva google eller dn.se. Hela internetadressen måste vara med och dagens datum.

6. Detta ska lämnas in v 15 (före påsklovet).

7. Du ska göra en kort muntlig presentation av vilket område du valt och lite av dina resultat.

Matriser

Bi
Biologi, Maserskolan grundmatris

E
C
A
Samtala och diskutera
.Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
.Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Samband som rör människokroppen
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: