Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande & beskrivande text - kortskrivning

Skapad 2017-03-28 19:38 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
En berättande text är en beskrivning av en eller flera händelser.

Innehåll

SYFTE

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet. (kursplan SvA, Lgr11).

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
  • anpassa språket efter olika syfte, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

ARBETSSÄTT

Du kommer att få skriva olika berättande och beskrivande texter.

Du följer instruktionerna för varje text och skriver för hand.

 

BEDÖMNING

Du visar att du kan skriva olika slags texter:

med språklig variation,

god textbindning anpassad till texttyp,

med rätt struktur,

samt följa normerna för skriftspråk.

 

Under v. 13 skriver vi klart de olika texterna. Därefter får du feedback samt möjlighet att ge respons på andras texter.

Matriser

SvA
Berättande och beskrivande texter

Helhetsbedömning
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passar en berättelse. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: