Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum

Skapad 2017-03-28 19:49 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Innehåll

 

Vi kommer att arbeta  med  solen, månen och vår jord. Vi kommer att undersöka hur månen och Jorden rör sig.

Vi kommer att arbeta med stjärnor och stjärnhimlen.

Vi kommer att arbeta med olika skapelseberättelser.

Du kommer att få välja något att fördjupa dig i.

 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Du kommer att arbeta enskilt, i par, i mindre grupp och i helklass.

Du kommer att få läsa faktatexter, sagor och myter.

Du kommer att få skriva och rita om vad du har lärt dig.

Du kommer att få göra små dramatiseringar.

Du kommer att få se film.

Du kommer att få fundera kring vad människorna som levde förr i tiden trodde om universum.

Du kommer att få träna på att redovisa dina uppgifter muntligt, skriftligt och med bild samt ge respons till dina kamraters redovisning.

Du kommer att få välja en fördjupningsuppgift.

 

5. Bedömning

Du bedöms på att du genomför och redovisar dina uppgifter.

 

6. Kunskapskrav

Du ska kunna berätta om månens rörelse runt jorden och månens olika faser.

Du ska kunna berätta om hur Jorden rör sig.

Du ska kunna samtala kring stjärnhimlen och beskriva din egen stjärnbild.

Du ska kunna redogöra för vad en skapelsemyt är.

 

Avsnitt 7

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: