Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent till 100%

Skapad 2017-03-28 20:36 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola F – 9
Är du laddad till 100%?

Innehåll

Konkreta mål:

  • Veta att en hel är 100% en halv är 50% och en fjärdedel är 25%
  • Kunna läsa av cirkeldiagram och avgöra procentandelar.
  • Dela upp 100% i olika procentsatser
  • Kunna räkna ut hur mycket av en viss procent av någonting är
  • Räkna ut rabatten på en vara
  • Växla mellan bråkform, decimalform och procentform

Så här ska vi arbeta:

https://www.youtube.com/watch?v=Elyj6in69jM,

 

 

Så här ska du få visa dina kunskaper: deltagande i genomgångar och övningar, svara på frågor, diagnoser, uppgift NP + 6a boken

 

Kunskapskrav:

Kunskaper om matematiska begrepp

Beskriva och använda begrepp med matematiska uttrycksformer

Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation

Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt

Förmågor som ska utvecklas:

 

  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • föra och följa matematiska resonemang
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll:

  • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk och decimalform, proportionalitet och procent samt deras samband

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: