Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd VT-17

Skapad 2017-03-28 22:09 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 2 Slöjd
Under våren kommer du att göra ett självporträtt av tyg på textilslöjden och en ram på träslöjden. Du kommer även att göra en hand som blir en del i en gemensam klasstavla.

Innehåll

Planering för arbetsområde "självporträtt" och "hand":

Du ska tillverka ett självporträtt och en hand med din initial sydd med stjälkstygn. 

Genom detta arbetsområde kommer du att öva dig att använda textila material och redskap och med muntliga instruktioners hjälp tillverka ett självporträtt och en hand. Du får möjlighet att bli bättre på att utveckla idéer och framställa föremål.

 

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

 • din förmåga att formge och framställa föremål med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • din förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete utifrån syftet med arbetet  .
 • du övar din förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Bedömning - I arbetsområdet bedöms på vilket sätt...

 • du kan formge och framställa enkla slöjdföremål
 • du kan använda olika tekniker, redskap och verktyg när du utför slöjdarbete
 • du ska motivera dina val, varför du tycker att det blev bra eller vad du kunde gjort på ett annat sätt.
 • du kan följa instruktioner.
 • du kan resonera om hur färgerna påverkar ditt slöjdföremåls uttryck.

Vad ligger till grund för bedömningarna? Hur och när kommer bedömning ske?

När lärarna lyssnar på dig, ser hur du arbetar och tittar på det du gjort, kommer du att få veta vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

Du ska följa muntliga instruktioner och ut föra följande moment:

Självporträtt:

 • Rita av ansiktets olika delar på mönsterpapper m.h.a. fotot.
 • Klippa utdelarna och rita av dem på bomullstyg.
 • Klippa ut tyg delarna och klistra fast dem på tygbakgrunden
 • Göra hår av garn som klistras fast.
 • Utvärdera arbetet

 

Handen:
 • Rita av handen på vlieseline
 • Välja färg på bomullstyget
 • Stryka fast vlieselinet på tyget
 • Klippa ut handen efter den ritade linjen
 • Brodera sin initial på handen med stjälkstygn
 • Utvärdera arbetet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: