Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse och textsamtal

Skapad 2017-03-28 23:31 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 4 Svenska
Under hela läsåret kommer vi regelbundet att jobba med läsförståelse och textsamtal. Vi tränar på att förstå och tolka olika slags texter. Vi kommer att läsa olika slags texter enskilt och tillsammans och svara på frågor om texten samt samtala kring texterna.

Innehåll

 

Det här skall du träna och det här bedöms.

Din förmåga att, muntligt och skriftligt:

 • Läsa olika slags texter.
 • Tolka och förstå texterna.
 • Läsa mellan raderna.
 • Dra egna slutsatser.
 • Motivera.
 • Argumentera.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Läsförståelse

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa med flyt
Du kan läsa texter som är anpassade för din ålder med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa texter som är anpassade för din ålder med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar du god läsförståelse.
Upplevelse av läsning
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: