Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter åk 3

Skapad 2017-03-29 00:26 i Tegelbruksskolan Falun
Grundskola 1 – 3 Svenska
Vi kommer att träna på att skriva olika former av texter. Till exempel sagor, dikter och faktatexter.

Vi kommer träna på detta både för hand och på dator. Dessutom kommer vi att träna på att förbättra våra texter med hjälp av både självbedömning och kamratbedömning.

Innehåll

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

Din förmåga att använda stor bokstav och punkt, frågetecken eller utropstecken i dina meningar.
Din förmåga att skriva olika texter. Till exempel berättelser, dikter och faktatexter.
Din förmåga att skriva berättelser med tydlig början, handling och slut.
Din förmåga att kombinera ord och bild för att förstärka berättelsen.
Din förmåga att välja fakta ur en text och sedan skriva en faktatext.
Din förmåga att bedöma dina egna och andras texter.
Din förmåga att förbättra dina texter.

Under lektionerna kommer vi att:

Läsa olika texter för att se vad som skiljer dem åt.
Skriva olika texter och tänka på vad som är typiskt för just sagor, faktatexter, dikter osv.
Träna på olika sätt att planera det vi vill skriva. Till exempel tankekarta eller stödord i en berättelsemall.
Läsa varandras texter och ge tips på hur de kan förbättras.
Använda bilder för att förstärka det vi skrivit.
Träna på att förbättre våra texter utifrån den respons vi fått.

Ur kursplanen

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: