Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1700-talet i Sverige och Europa

Skapad 2017-03-29 08:44 i Skräddarbacksskolan Borlänge
I det här arbetsområdet ska vi arbeta med Sveriges och Europas historia under 1700-talet.
Grundskola 5 Historia
Under det här arbetet kommer vi att arbeta med hur Sverige och Europa förändrades under 1700-talet.

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Filmer
 • Enskilda och gemensamma uppgifter
 • Egen inläsning

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • redovisa dina kunskaper kring historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Sveriges och Europas historia under 1700-talet.

Hur ska det bedömas?

 • arbete med uppgifter, enskilt och i grupp
 • delaktighet och deltagande på lektioner, under genomgångar, diskussioner samt i arbetet på lektionerna
 • tester där du får beskriva olika historiska skeenden och dess påverkan på samhället

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
1700-talet

F
E
C
A
Kunskaper
Du är på väg mot att visa grundläggande kunskaper.
Du har grundläggande kunskaper om frihetstiden och handeln på 1700-talet.
Du har goda kunskaper om frihetstiden och handeln på 1700-talet.
Du har mycket goda kunskaper om frihetstiden och handeln på 1700-talet.
Resonemang
Du är på väg mot att föra enkla resonemang.
Du visar detta genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringen.
Du visar detta genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringen.
Du visar detta genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringen.
Begrepp
Du använder ännu inte historiska begrepp.
Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: