Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 18 Einmal Köln hin und zurück

Skapad 2017-03-29 09:04 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi tar tåget, köper biljetter och hittar rätt på tågstationen.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din förmåga att:  

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 

Arbetsområdet

Vi tränar oss i att använda och förstå ord som berör resande, och framförallt tågresande. Fokus ligger på att förstå talad och skriven tyska, men vi kommer även att träna in nya begrepp och ord för att berika vår språk. Grammatiskt kommer fokus att ligga på dativ.

Arbetssätt

Vi läser och bearbetar texter i textboken, tränar vår hörförståelse samt arbetar muntligt i såväl grupp som par för att befästa de nya orden och få dem till en del av vårt aktiva ordförråd. För att ytterligare befästa orden kommer vi även att använda oss av olika lekar och spel. Det kommer även att bli muntliga genomgångar och skriftliga övningar för att träna grammatiken.

Detta kommer att bedömas...

Arbetsområdet avslutas vecka 15. Grammatiken blir det ett skriftligt test på, och resandet kommer vi dels att avsluta muntligt i grupper vecka 15 där ni i grupper kommer att få spela upp pjäser (på torsdagen)som ni på måndag och onsdag skriver, och dels genom ett kortare glosförhör torsdagen (12/4). Gruppsammansättningen kommer ske på plats den 9/4. 

 

 

Matriser

M2
Matris språk Holsta

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
På väg
E
C
A
Lyssna
- Hörförståelse
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du förstår delar av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Men uppfattar inte tillräckligt mycket för att förstå helheten.
Du förstår det mest väsentliga innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa
- Läser och förstår olika sorters texter.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du förstår enskilda ord, men ditt ordförråd är ännu inte tillräckligt stort för att förstå helheten av texterna.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Interaktion
- Deltar aktivt i samtal i klassrummet. - Använder målspråket när du kommunicerar.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Saknar vokabulär för att kunna uttrycka sig så att mottagaren kan förstå. Talet blir därför osammanhängande.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan genomföra enkla samtal med meningar och uttryck som har med arbetsområdet att göra.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du kan genomföra enkla samtal med meningar och uttryck som har med arbetsområdet att göra. Men du kan även utveckla talet lite och försöka binda ihop längre meningar och har visst flyt. Du försöker föra samtalet vidare.
Du uttrycker dig enkelt, relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du kan även svara på målspråket i de flesta fall och det blir oftast korrekt. Du kan genomföra enkla samtal, binder ihop meningar och har bra flyt. Du tar en aktiv roll i att föra samtalet vidare.
Skriva
- Skriver olika sorters uppgifter och texter.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du har svårt för att få ihop en sammanhängande text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. För att formulera dig i skrift kan du inhämta information från enkla texter, talat språk eller olika medier.
Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. För att formulera dig i skrift kan du på ett relevant sätt inhämta information från enkla texter, talat språk och olika medier.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att formulera dig i skrift kan du på ett effektivt sätt inhämta information från enkla texter, talat språk och olika medier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: