Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grannspråken- danska och norska

Skapad 2017-03-29 10:04 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 8 – 9 Svenska
Vi nosar lite på danska och norska framförallt genom att lära oss en del ord som brukar kallas "Lömska ord eller falska vänner". Du får också lära dig att räkna på danska.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Se centralt innehåll (lila) och kunskapskrav (blå) nedan.

Bedömning - vad och hur

VAD?

Fakta om det danska och norska språket

Räkna på danska

Lömska ord eller falska vänner. De flesta ord i de skandinaviska språken är så lika att man direkt förstår dem. Men det finns väldigt vanliga ord som avviker. Det kan vara ord som inte har någon koppling till svenskan eller ord som heter något helt annat på svenska. Dessa ord kallas för lömska ord eller falska vänner. Du kommer att få lära dig en del sådana.

HUR?

Lektionsuppgifter samt ett skriftligt slutprov med fokus på danskan. Se Classroom för mer information.

Undervisning och arbetsformer

Arbete i ett häfte

Film

Diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan föra ut­vecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
  SvA  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
  SvA  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: