Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets kemi

Skapad 2017-03-29 10:08 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Fotosyntes, cellandning och kroppens näringsämnen
Grundskola 7 – 9 Kemi
Från Tallrik till Toa. En människa är egentligen en avancerad kemisk fabrik. Kroppen tar in råvaror i form av föda och syre. Sedan sker mängder med kemiska reaktioner i kroppen. Det bildas nya ämnen, samtidigt som det frigörs energi och värme.

Innehåll

Undervisning, arbetssätt och examination

Konkreta mål

Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig

 • Hur kolhydrater bildas och varför djur och människor behöver dem
 • Hur fett är uppbyggda och vVad kroppen använder fett till
 • Hur proteiner är uppbyggda och vilka funktioner de har i kroppen
 • Varför vi behöver vitaminer och mineralämnen
 • Hur matspjälkningen fungerar

Undervisning:

Livets kemi delas in i följande områden:

 • Matspjälkning
 • Kolhydrater
 • Fetter och alkoholer
 • Proteiner
 • Vitaminer och mineralämnen

Arbetssätt:

 • Föreläsningar
 • Laborationer 
 • Filmer
 • Självstudier

 

Bedömning

Du kommer bli bedömd efter hur du genomför laborationer med tanke på säkerhetstänkande, genomförande och laborationsrapport. En av dina skriftliga labbrapporter kommer att bedömas. Du kommer få visa dina kunskaper dels på lektioner, men även på ett skriftligt prov.

Dokumentation

Finns på Sharepoint 

Rekommenderade filmer:

Fotosyntes https://www.youtube.com/watch?v=L7kGt-0mlK4

Matspjälkning https://www.youtube.com/watch?v=Utd2LllwSaY

Kolhydrater del 1 https://www.youtube.com/watch?v=yYH8sPhwVqU

Kolhydrater del 2 https://www.youtube.com/watch?v=HliO6ZWZ688

Proteiner https://www.youtube.com/watch?v=pZ3NZoEfjOw

Alkoholer https://www.youtube.com/watch?v=i_rHLJsLquQ

Organiska syror och estrar https://www.youtube.com/watch?v=O7Zg2BOJH8M

Fetter https://www.youtube.com/watch?v=O7FgZsghVSQ

Vitaminer och mineralämnen https://www.youtube.com/watch?v=zPRZt6AIQBw

Ät rätt och öka din förbränning https://www.youtube.com/watch?v=yKcpmLl3C8E

 

 

 

Uppgifter

 • Laborationer livets kemi

Matriser

Ke
Livets kemi

Kemi

E
C
A
Diskutera och ta ställning
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Undersökningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: