Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering kurdiska , VT 2017

Skapad 2017-03-29 10:14 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogisk planering -kurdiska, för årkurs 1-3 , veckan 14-20, vår terminen 2016.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Under kommande veckorna 16 – 22 ” VT 2017 , satsar att på att bygga ord och mening, special med de nya bokstäverna. Samtidigt., högläsning, tala, återberätta och praktiska övningar är prioriterade under denna period.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa& skriva& Tala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för eleven

- ljuda och skriva bokstäverna eller - Avkoda enkla ord och förstå innebörden
- Läsa och skriva ord och korta fraser, egna meningar, sammanfattningar, utifrån olika sammanhang och kan jämföra dessa med svenskan.

 

Undervisning och arbetsmetoder

Arbetsform

 

- Vi övar på att bygga ord och meningar genom olika arbete i övningsboken . - Vi skriver ord, korta fraser och berättelser.

- Vi övar på att du lyssnar när jag läser högt och sedan återberättar, skriver eller ritar du relevant innehåll i förhållande till det som lästs.

- Du tränar även på att läsa upp texter ur läseboken inför klassen . Även genom digitala verktyg ges förutsättningar till att tillgodose dina olika inlärningsförmågor.

- Vi tittar och lyssnar på sagor, filmer.

- Vi samtalar om vardagliga situationer och händelser.

Eleven har uppnått målen när...

Läsa med flyt
Läsförståelse
Resonera om budskap
 
Uttrycka sig i skrift
Skrivregler
Resonera om modersmål & svenska
 
Samtala
Fråga och framföra åsikter
Berätta
Beskriva & resonera med anknytning till modersmålet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: