👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2017-03-29 10:26 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Svenska Bild
Sagornas förtrollade värld

Innehåll

Till dig som elev

Du ska jobba i grupp med att skapa en saga.

Arbetsområdet

Att använda fantasin för att vidare utveckla sagan med bild, drama och musik.

Mål

Vi vill att barnen ska våga prata i grupp, uttrycka sig i ord och rörelse ( kroppsspråk ), vänta på sin tur, lyssna på andra, visa hänsyn och bli lyhörd. Sagor ska utveckla barns inlevelse förmåga och fantasin. 

Vad?

När orden inte räcker till för att uttrycka känslorna kan symboler vara till hjälp. De symbolerna kommer barnen i kontakt med via sagor. Symboler i sagor kan vara en förenande länk mellan länder, olika kulturer och generationer. Med hjälp av sagor kan barn förstå och hantera sina känslor. Sagor kan ge barnet trygghet, framtidstro och glädje och svar på deras funderingar över livsfrågor.

 

Hur?

Arbetssätt och metod? Ramar för arbetet (tid, plats, materiel) Hur gör vi eleverna delaktiga? Man kan jobba krin en saga att användas i pedagogiskt arbete på en mängd olika sätt.; Det kan vara så att man bygger upp ett helt tema kring en specifik saga . Man kan använda sagan som en inspiration för skapande aktiviteter och den kan dessutom ingå i ett redan förutbestämt tema och utgöra en del av temat

Dokumentation

 

 • Filma  och spela in för att kunna skriva ner som saga och manus.  Senare kan man dramatisera "manuset".
 • Fotografera och gemensam utvärdering. 

Övergripande mål och riktlinjer

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt 
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter.

 

Utvärdering  

 Allt arbete dokumenterar vi såsom digitalt (fotografering, filmning), handskriven berättelser och observationer. Vi  utvärderar det senare med hjälp av de dokumentationerna. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -