Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fattiga och rika länder - vt 2017 klass 8

Skapad 2017-03-29 10:49 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Vi kommer att gå igenom vad som är kännetecknande för fattiga och rika länder. Vi kommer också diskutera kring vad som kan göras för att förbättra de fattiga ländernas situation.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Övergripande frågor: Var i världen ligger de rikaste respektive fattigaste länder? Vilka orsaker finns det för fattigdom? Hur är situationen i de fattigaste länderna? Vad kan vi i världens rikaste länder göra för insatser? Vad finns det för samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser? Varför är fattiga länder mer sårbara än rika länder för naturkatastrofer och dess effekter? (bildkälla:http://www.zeitpunkt.ch/news/artikel-einzelansicht/artikel/ursache-der-armut-ist-der-reichtum-und-umgekehrt.html)

Innehåll

Varför? Centralt innehåll som ingår i arbetsområdet

 se: kopplingar till läroplanen

 

Vad? Undervisningens innehåll

 • Vad är en i-land? Vad är en u-land? Definitioner av BNI och HDI och kritik?
 • Vad är egenskaper av rika och fattiga länder?
 • Malawi: Ett bra exempel för ett fattigt land?
 • Rika/fattiga länder och naturkatastrofer - Sårbarhet & fattigdom
 • Hur kan man bekämpa fattigdom?

Hur? Undervisning

 

 • Genomgångar
 • Se film
 • Andersson, B. et al. (2013): Geografi 7-9, Malmö, S. 160-185.
 • Diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9

Matriser

Ge
Geografi 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: