Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rita rum i en punkts perspektiv och ett hus i tvåpunktsperspektiv.

Skapad 2017-03-29 10:52 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 – 9 Bild
Vi arbetar med enpunktsperspektiv samt tvåpunktsperspektiv.

Innehåll

Du ska rita ett rum i enpunktsperspektiv. Titta först på en film på youtube: enpunktsperspektiv rum åk 7, sedan följer du samma system, men du behöver inte göra samma rum, du kan göra ditt eget rum, försök att få med flera detaljer och inredning. Föremålen i bilden måste vara rätt i perspektiv. Du ska lära dig skillnader mellan vertikala, horisontala och diagonala linjer. Detta är matematisk bild och stimulerar det logiska tänkandet.  (2 lektioner)

Sedan skall vi arbeta med tvåpunktsperspektiv, du kommer få instruktioner via papper som du skall följa och rita ett hus.(1 lektion)

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
    Bl
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
    Bl
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
    Bl

Matriser

Bl
Bild åk7-9

Huvudkriterier

F
E
C
A
Förmåga att framställa bilder med hjälp av grundläggande baskunskaper
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder. Dina bilder kommunicerar erfarenheter,åsikter och upplevelser. Du använder ett enkelt bildspråk med delvis genomarbetade uttrycksformer. Du använder olika tekniker, verktyg och material och kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder. Dina bilder kommunicerar erfarenheter,åsikter och upplevelser. Du använder ett utvecklat bildspråk med delvis genomarbetade uttrycksformer. Du använder olika tekniker, verktyg och material och kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt fungerande sätt
.Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder. Dina bilder kommunicerar erfarenheter,åsikter och upplevelser. Du använder ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer. Du använder olika tekniker, verktyg och material och kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt
Förmåga att kunna kommunicera, förstå, tolka, kritiskt granska och reflektera kring egna och andras bilder
Under arbetsprocessen utvecklar du idéer inom olika ämnesområden. Du använder samtida och historiska bilder och väljer handlingsalternativ som leder framåt och med viss anpassning till syfte och sammanhang kan du presentera dina bilder
Under arbetsprocessen kan du utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden. Du använder samtida och historiska bilder och väljer handlingsalternativ som leder framåt och med relativt god anpassning till syfte och sammanhang kan du presentera dina bilder.
Under arbetsprocessen kan du utveckla egna idéer inom olika ämnesområden och återanvända samtida och historiska bilder. Under arbetet formulerar du och använder handlingsalternativ som leder framåt. Du kan också presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang och ge välutvecklade omdömen.
Förmåga att finna kreativa lösningar
Under arbetsprocessen formulerar du ochväljer handlingsalternativ som leder framåt. Du kan visa enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.
Under arbetsprocessen formulerar du och väljer handlingsalternativ som leder framåt. Du visar förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.
Under arbetsprocessen utvecklar du egna idéer inom olika ämnesområden. Du visar komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.
Kunskap om utmärkande drag inom konst, populärkultur, arkitektur och design under olika historiska epoker
Du kan tolka både historiska och samtida bilder och visuell kultur. Du kan på ett enkelt sätt och med vissa ämnesspecifika begrepp beskriva olika verk och företeelser i omvärlden.
Du kan tolka både historiska och samtida bilder och visuell kultur. Du kan relativt väl resonera om andras verk och företeelser i omvärlden. Du ska på ett utvecklat sätt använda relativt goda ämnesspecifika begrepp och kunna beskriva verkens innehåll och funktion.
Du kan tolka både historiska och samtida bilder och visuell kultur. Du kan föra välutvecklade resonemang kring bilder, beskriva verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: