Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resa genom Spanien

Skapad 2017-03-29 10:59 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 8
Resa genom Spanien

Innehåll

SPANSKA REGIONER 

Vi ska lära oss fakta om Spanien! Dessutom jobbar varje elev med en egen spansk region som var och en ska presentera, både muntligt och skriftligt. Ni kan börja med att skriva på svenska och sedan kan vi hjälpas åt med översättningen om det behövs. Kom ihåg att det räcker med några meningar för varje rubrik! Ni ska även ha minst en bild under varje rubrik med kort information om bilden. 

Du ska beskriva din region: namn, var det ligger, t.ex. vilka andra län som gränser till ditt, huvudstad, storlek (t.ex. lika stor som Norrland etc.) om det finns berg/ slätt, klimat, om det talas ett annat språk än spanska, traditioner, typisk maträtt, någon känd person som kommer från ditt område.

 

Dessa rubriker ska du ha med: 

- huvudstad – CAPITAL

t.ex. La capital de Andalucía se llama Sevilla. 

- flagga – BANDERA

La bandera de Andalucía es......

- invånare – HABITANTES - Allí viven....

- klimat – CLIMA 

-historia - HISTORIA ..... 

- typisk maträtt – COMIDA TÍPICA 

- kända personer – PERSONAS CONOCIDAS

- språk – IDIOMAS (om det talas fler språk än spanska där) 

- traditioner – TRADICIONES

- turistattraktioner – ATRACCIONES TURÍSTICAS

 

Du får göra en plansch som vi sedan kan hänga upp och vandra runt genom Spanien där var och en får vara guide och förklara sitt område för sitt resesällskap. (Du skickar ditt arbete till mig genom Drive så skriver jag ut det, ni ska vara färdiga senast onsdagen den 7/6 så att ni har tid att förbereda allting väl och göra planschen på onsdagens lektion). 

Redovisningen kommer att vara  v. 23, torsdagen den 8/6.  Ni kommer att vara 4-5 personer i varje grupp  och ni ska försöka tala så mycket spanska som möjligt. 

 Bedömningen görs på din skriftliga produktion och ditt muntliga framförande.

Buena suerte! 

/Irena

 

 

Matriser

Omdömesmatris i Moderna språk år 7 – 9 spanska

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsa
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Lyssna
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Att göra muntliga framställningar anpassade för årskursen
Formulerar dig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta av det du säger.
Formulerar dig enkelt, tydligt och till viss del sammanhängande. Rättar dig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar dig oftast tydligt och sammanhängande, rättar dig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar dig i någon mån till syfte, mottagare och situation.
Att formulera sig och kommunicera skriftligt
Formulerar dig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta av det du skriver. Gör enstaka enkla förbättringar av egna texter.
Formulerar dig enkelt, tydligt och till viss del sammanhängande. Visar viss variation i ordförrådet och kan bearbeta dina texter och göra enkla förbättringar.
Formulerar dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande. Visar variation i ordförrådet och kan i någon mån anpassa dina texter till syfte, mottagare och situation. Kan bearbeta dina texter och förbättra dem.
Interkulturell förståelse
Har grundläggande kännedom om t.ex. geografi, levnadssätt, traditioner och andra kulturella företeelser i länderna där målspråket används. Kan göra enkla jämförelser med ditt hemland och reflektera över samhällsfrågor och livsvillkor.
Har grunddläggande kännedom om t.ex. geografi, levnadssätt, traditioner och andra kulturella företeelser i länderna där målspråket används. Kan göra enkla jämförelser med ditt hemland och reflektera över samhällsfrågor och livsvillkor.
Kommenterar översiktligt förutnämnda företeelser i olika sammanhang där språket används och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: