Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden - formar och formas

Skapad 2017-03-29 12:32 i Tjärnaskolan Borlänge
Grundskola 4 – 6 Geografi Svenska Svenska som andraspråk Kemi
I arbetsområdet kommer du att få lära dig om de krafter som formar vår jord.

Innehåll

Syfte enligt läroplan

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor.

Mål med arbetsområdet är att du ska kunna:

 • Förklara hur jorden ser ut.
 • Berätta vad som bygger upp jorden.
 • Berätta vad som bryter ner jorden.
 • Vad händer vid ett vulkanutbrott?

 

Undervisning

Du kommer att få se på film, läsa och skriva förklarande texter, delta i diskussioner och genomgångar. Du kommer att få arbeta i grupper och ni kommer göra en vulkan. Vi kommer att göra en kemisk reaktion som gör att vulkanen får ett utbrott och skriva labbrapport. Du kommer att få träna på centrala begrepp inom detta område i geografi, men också kemi. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med en kunskapskoll.

Bedömning

Dina kunskaper och resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Din förståelse av begrepp och din förmåga att använda dem.

Din förmåga att använda kartor och andra geografiska källor.

 

När vi är klara med det här området ska du kunna svara på följande frågor:

 

 1. Hur ser jordens inre ut?
 2. Vad är det som gör att jordens plattor rör på sig?
 3. Ge exempel på inre krafter (eller uppbyggande krafter)
 4. Hur och var uppstår en jordbävning?
 5. Vilka kan konsekvenserna bli av ett vulkanutbrott?
 6. Varför väljer människor att bo vid vulkaner?
 7. Ge exempel på yttre krafter.
 8. Hur formar de yttre krafterna landskapet?

 

 

Centrala begrepp:

 

 • Jordskorpa, mantel, kärna, kontinentalplattor,

 

 • Bergskedjeveckning, vulkan, jordbävning, tsunami, glaciär, inlandsis, erosion

Matriser

Sv Ke Ge SvA
Jorden formar och formas

Bedömningen avser

 • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge  4-6   Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6   Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  E 6   Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förmåga att
• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: