Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2017-03-29 13:16 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Ekologi och ekosystem i hav och sjö.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Detta arbetsområde handlar om hur du och allt annat levande samspelar med livsmiljön runt om oss.

Innehåll

Följande arbetsområde handlar om …
ekosystem
samband mellan organismer och den icke levande miljön
näringskedjor
näringsväv
vattnet och i vilka former det ­förekommer
vattnets betydelse för livet på jorden
sjö och hav som ekosystem

fridlysta växter, djur och svampar

allemansrätten

 

Vi ska studera hur växter, djur och andra ­organismer samspelar i ett avgränsat ­ekosystem samt vilka näringsämnen de behöver. Du kommer att få använda dina tidigare kunskaper om liv; djur, växter, svampar och bakterier. Du kommer att få lära dig om olika livsmiljöer i sjöar, hav och andra vattendrag, och knyta detta till det du redan kan om vattnets betydelse för allt levande på jorden.

Viktiga ord och begrepp:
ekosystem
biologisk mångfald
fridlyst
näringsväv
näringsämnen
övergödning
kretslopp
bräckt vatten

Matriser

Bi
BIOLOGI kunskapskrav

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
  • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  • Bi  4-6   Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Bi  4-6   Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  • Bi  4-6   Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  • Bi  4-6   Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  • Bi  4-6   Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  • Bi  4-6   Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Bi  4-6   Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
Träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Eleven kan med stöd samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan med stöd söka naturvetenskaplig information och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan med stöd använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Eleven har till viss del kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Eleven kan med stöd beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då vissa kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Dessutom berättar eleven med stöd om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven kan med stöd berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan på ett utförligt sätt berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: