Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik - Skapa år 9 vt 2017

Skapad 2017-03-29 13:18 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Musik

Du ska använda dina kunskaper i musik i eget skapande.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Uppgiften

Under denna termin kommer du under ca två lektioner att arbeta skapande i musik. Du kommer att få prova hur du kan:

 • Skriva en låt med hjälp av gitarr eller piano. Du kommer att ha ackord som utgångspunkt när du skriver melodi och text. Låten ska innehåll minst ett intro, en vers och en refräng.

Dokumentation:

Vid varje lektion får du en uppgift att arbeta med, den lägger du upp på drive. Dessutom skriver du en kort loggbok på drive där du svarar kortfattat på frågorna: - Vad har jag gjort? - Hur har det gått? - Vad har jag lärt mig? - Vad skulle jag kunna förbättra?


Redovisning:
I din musikmapp på Google Drive finns en bild på formskissen till din låt. Där ligger också en enkel ljudinspelning (liveinspelning eller GarageBand) samt din loggbok.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Skapa år 9

Skapa
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg.
Genremedvetenhet och form.
Eleven prövar hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Uttryck och funktion
Eleven kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven kan bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Musikens sammanhang och funktion
Omdöme
Eleven kan ge enkla omdömen om eget skapande.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget skapande.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget skapande.
Reflektion/Utvärdering
Eleven kan bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: