Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid - åk 4 vt 2017

Skapad 2017-03-29 13:35 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Matematik
Ett arbete om tid.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Det här ska du som elev lära dig

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:
- enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
- läsa och skriva datum
- avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
- räkna med begreppen tidigare och senare utifrån ett visst klockslag
- räkna ut skillnad i tid mellan två klockslag
- läsa av en tidtabell

De här begreppen ska du behärska: år, skottår, månad, vecka, dygn, timme, minut, sekund, datum, tidsskillnad, tidtabell

Så här kommer vi att arbeta

Lärarledda genomgångar kring tidsenheter, tidsskillnad och tidtabeller

Eget arbete:
Matteboken kap 6 - Tid
Grön kurs och blå eller röd kurs

Problemlösningsuppgifter kring tid..


Läxor varje tisdag på nomp.se

 

Vi kommer att bedöma...

Vi kommer ha ett prov i vecka 13

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
    Ma
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Ma
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
    Ma

Matriser

Ma
Matematik Västerbergsskolan 4-6

Lägre
>
>
Högre
Begrepp
Förmågan att beskriva, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Du kan även beskriva olika matematiska begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer, t.ex. symboler, konkret material eller bilder, på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även beskriva olika matematiska begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer, t.ex. symboler, konkret material eller bilder, på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan även beskriva olika matematiska begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer, t.ex. symboler, konkret material eller bilder, på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Alternativa metoder
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Du kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Resonemang
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang.
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra och följa enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra och följa utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra och följa välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Rimlighet
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Kommunikation
Förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Redovisa uträkningar
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt.
Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt.
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Du kan formulera och lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan formulera och lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan formulera och lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: