Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2017-03-29 16:04 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer att arbeta med att mäta med linjal, lära oss om vinklar, lära oss om liter och deciliter m m.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att du ska:

- Kunna mäta längd centimeter, meter och kilometer

- Mäta med deciliter och en liter 

- Känna till och använda begreppen gram och kilogram

- Känna till namn och bild på olika geometriska objekt: punkt, linje, stråle, sträcka, ploygon, månghörning, rätblock, rektangel, kvadrat, kub, cirkel och klot.

- Känna till hur en rät, trubbig och spetsig vinkel ser ut

 

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer om du kan:

- Mäta med linjal

- Mäta med liter och deciliter 

- Kan beskriva hur de olika geometriska objekten och ser ut och namnge dem

- Kan beskriva hur en rät, trubbig och spetsig vinkel ser ut

- Känner till och kan använda begreppen

 

Undervisning och arbetsformer

Så här arbetar vi för att nå målen:

- samtalar om matematik

- gör olika övningar/uppgifter i par

- gör olika övningar/uppgifter enskilt

- gör olika övningar/uppgifter i läroboken (Favoritmatematik 2B)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: