Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Luftens egenskaper och sammansättning åk5

Skapad 2017-03-29 17:49 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Detta är en läsårs-LPP med allt vi kommer att arbeta med under läsåret. Här kan ni följa den fortlöpande bedömningen.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Kan något som inte syns vara något? Kan något som inte syns väga eller ta plats? Hur kan man undersöka något som inte syns?

Innehåll

Detta är frågor som du kommer få svar på när vi arbetar med området luft. Du kommer lära dig att luft är något, att luft väger och att även om vi inte ser luften så märker vi att den finns på olika sätt. Vi kan till exempel känna den ibland samt se hur den påverkar omgivningen.

Mål
När vi är klara med området ska du kunna redogöra för luftens sammansättning och ge exempel på och berätta om olika egenskaper som luft har.

Arbetssätt och Redovisningsform
Ditt arbete kommer till största delen bestå av rapporter på experiment som visar luftens olika egenskaper, till exempel:

 • luft är något
 • luft kan sakta ner hastigheten på föremål i rörelse.
 • luft väger lite grann.
 • luften trycker.
 • luft kan sättas i rörelse och ge föremål fart.
 • varm luft stiger uppåt.
 • trycket ändras när luften rör sig.

Laborationerna görs antingen som demonstration, experiment i grupp eller enskilda experiment. Du ska på egen hand skriva laborationsrapport på varje laboration. I laborationsrapporterna ska följande rubriker ingå

 • Titel på experimentet
 • Hypotes (Läs instruktionen och rita eller beskriv sen vad du tror kommer hända)
 • Materiel och instruktion (klistra in det läraren ger dig)
 • Resultat (Rita, beskriv, gör tabeller osv)
 • Slutsats (med jämförelse mellan hypotesen och resultat samt förklaring och slutsats)

Vi går även gemensamt igenom och jämför olika slutsatser och hur experimenten kan förklaras, vilket ska komplettera den egna förklaringen.
Du ska både ge och få kompisbedömning på minst en laborationsrapport.

Du kommer även få arbeta med internet där du ska söka svar på frågor som du redogör för i ditt NO häfte samt att du ska bearbeta NObokens text genom att göra kahootfrågor med svarsalternativ som blir del i ett avslutande kahootförhör.

 

Bedömning på de olika redovisningsformerna
Bedömningen sker löpande samt genom bedömning av ditt NO häfte där du skriver laborationsrapporter efter experimenten samt svarar på frågor. Jag kommer att bedöma hur du gör hypoteser, att du redovisar material och instruktioner, hur du redovisar resultat och hur du drar slutsatser kring experimenten genom att förklara dem och hur du jämför med din hypotes i dina slutsatser.
Även dina frågor till kahooten och hur väl du lyckas svara rätt på kahooten samt en avslutande tankekarta över vad du lärt dig är bedömningsunderlag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: