Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografens testamente Sverigeresan

Skapad 2017-03-30 09:03 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) Geografi
Nu ska vi ut på en fartfylld skattjakt genom Sverige - ett äventyr som innehåller lika delar hjältemod, skurkstreck och mystik. I serien Geografens testamente följer vi Holger Nilsson och ingenjör Mortensens jakt på ledtrådar genom stora skogar, djupa sjöar och över vida slätter samtidigt som du får lära dig om Sveriges geografi och historia.

Vi lär oss namn på landskap, städer, berg och vattendrag. Vi upplever kultur, klimat, traditioner, kartor och mycket mer!

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. 

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Kunskapskrav

 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor på ett i huvudsak fungerande sätt.

Centralt innehåll

 • De svenska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur ska eleven lära?

 • Genom att titta på serien Geografens testamente
 • Genom lärarledd undervisning.
 • Genom läroboken 
 • Genom kartboken

Bedömning;Vad ska bedömas?

 • Eleven känner till några processer, både naturliga och skapade av människan, som har format/formar det svenska landskapet samt konsekvenser för människor och natur.
 • Eleven känner till några svenska geografiska platser samt vilka städer/landskap som är störst/minst avseende yta och befolkning.
 • Eleven förstår sambandet mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och var i Sverige människor bor.
 • Eleven känner till några centrala begrepp som behövs för att kunna läsa och samtala om geografi.
 • Eleven kan använda kartan för att få fram information. 

Hur ska det bedömas?

Genom kontinuerlig bedömning via dialoger och diskussioner i undervisningen samt i utförandet av olika uppgifter.

När ska det bedömas?

Bedömningen sker under april-juni då området avslutas

Matriser

SO Ge
Geografi - Sverige år 4

Jag tränar
enkel
utvecklad
---------->
välutvecklad
--------->
Geografi åk 4
1
Jag tränar på använda kartbokens rutsystem och register.
Jag kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register. Jag förstår några av kartans tecken.
Jag kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register. Och jag kan förklara hur det fungerar. Jag förstår flera av kartans tecken.
Jag kan på välutvecklat sätt använda kartbokens rutsystem och register. Jag ser samband mellan de olika tematiska kartorna. Jag kan förklara hur de fungerar. Jag förstår kartans tecken.
2
Jag tränar på fakta om Sverige.
Jag kan några fakta om Sverige och dess geografi t ex olika klimat- och naturtyper. Jämföra och se skillnader/likheter på enkelt sätt om hur det ser ut i olika delar av Sverige och varför.
Jag kan flera fakta om Sverige och dess geografi t ex olika klimat- och naturtyper. Jämföra och se skillnader/likheter på ett utvecklat sätt om hur det ser ut i olika delar av Sverige och varför.
Jag kan fakta om Sverige och kan på ett utvecklat sätt redovisa mina kunskaper och dess geografi t ex olika klimat- och naturtyper. Jämföra och se skillnader/likheter på ett välutvecklat sätt om hur det ser ut i olika delar av Sverige och varför.
3
Jag tränar på landskapen och placera ut några.
Jag vet att vårt land delas in i landskap och kan namnge och placera ut 7 st.
Jag vet att vårt land delas in i landskap och kan namnge och placera ut 17 st.
Jag vet att vårt land delas in i landskap, kan namnge och placera ut de flesta av dem på en karta.
4
Jag tränar på indelningen av Sverige; Norrland, Götaland och Svealand på kartan.
Jag vet att vårt land delas in i Götaland, Svealand och Norrland.
Jag vet att vårt land delas in i Götaland, Svealand och Norrland. Jag kan placera ut minst en av delarna på karta.
Jag känner till att vårt land delas in i Götaland, Svealand och Norrland. Jag kan placera ut dem alla på en karta.
6
Jag tränar på sjöarna Vänern och Vättern. Jag tränar på haven runt Sverige.
Jag känner till och kan namnge de största sjöarna, haven och berg i Sverige.
Jag känner till och kan namnge flesta av de största sjöarna, haven och berg i Sverige och placera ut dem på kartan.
Jag känner till och kan namnge av de största sjöarna, haven och berg i Sverige och placera ut dem på kartan.
5
Jag tränar på de tre största städerna.
Jag kan namnge de tre största städerna.
Jag kan namnge de tre största städerna och placera ut dem på en karta.
Jag kan namnge de tre största städerna och ytterligare fyra samt placera ut dem på en karta.
7
Jag tränar på de fyra väderstrecken.
Jag kan namnge de fyra väderstrecken.
Jag kan och använder de fyra väderstrecken.
Jag kan med säkerhet använda de fyra väderstrecken när vi arbetar med kartor eller liknande uppgifter.
8
Jag tränar på några naturtillgångar i Sverige.
Jag känner till två naturtillgångar i Sverige.
Jag känner till tre naturtillgångar i Sverige och var de finns.
Jag känner till naturtillgångar i Sverige, var de finns och vad man tillverkar av dem.
9
Jag tränar på ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Jag kan några ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Jag kan flera ord och använder begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Jag kan och använder de ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
10
Jag tränar på var människor bor, samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Jag kan på ett enkelt sätt förklara var människor bor, samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Jag kan på ett utvecklat sätt förklara var människor bor, samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Jag kan på ett välutvecklat sätt förklara var människor bor, samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
12
Jag tränar på vad kulturlandskap och naturlandskap är.
Jag kan på ett enkelt sätt förklara vad kulturlandskap och naturlandskap är.
Jag kan på ett utvecklat sätt förklara vad kulturlandskap och naturlandskap är.
Jag kan på ett välutvecklat sätt förklara vad kulturlandskap och naturlandskap är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: