Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket och människan

Skapad 2017-03-30 09:37 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 7 Svenska
Under några veckors tid kommer vi att diskutera, fundera över och läsa samt skriva om männsikan och språket. Vi kommer att beröra hur språket kan påverka dig själv och andra samt språk i olika situationer. Det kommer också att mynna ut i en resonerande text som lämnas in individuellt.

Innehåll

Syfte

  • Att utveckla kunskapen om hur språket kan påverka dig själv och din omgivning.
  • Att utveckla färdigheten att skriva resonerande texter.

 

I klassrummet

  • Vi funderar över vilka olika språk som vi använder och hur vi använder språket. Vilka  konsekvenser kan ett visst språkbruk/ett visst språk få?
  • Vi går igenom vad det innebär att diskutera och leda en diskussion (med utgångspunkt i de muntliga nationella proven i åk 9).

 

Bedömning

Förmågan att diskutera.

 

Uppgifter

  • Människan och språket: frågor till "Människan och språket" i Portal

  • Diskussionsuppgifter "Människan och språket" (Portal)

  • Maktspråk - härskartekniker

  • Språk i språket: "Kvinnor och män" samt "Svordomar och fult språk" i Portal.

  • Egna diskussionsfrågor utifrån "Människan och språket" och "Språk i språket" i Portal

  • Resonerande text

Matriser

Sv
Olika språk i olika situationer

Förmågan att samtala och diskutera

F
E
C
A
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: