Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik: Luft och Värme åk 4 Vt-17

Skapad 2017-03-30 09:58 i Gemensamt i Borlänge Borlänge
Grundskola 4 Fysik

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte

Övergripande mål

Centralt innehåll

Konkretisering av det centra innehållet

Du kommer att få lära dig;

 • om vad luften har för egenskaper
 • något om luftföroreningar
 • vad som händer med olika ämnen när temperaturen ändras
 • hur värme kan spridas
 • hur man  mäter väder
 • hur man kan hålla kvar värmen
 • vad som menas med växthuseffekten

Begrepp att kunna:

 • lufttryck
 • hög tryck
 • låg tryck
 • ledas
 • strömma
 • stråla
 • isolera
 • vakuum
 • växthuseffekten
 • energiUndervisning, innehåll, arbetssätt och arbetsformer

Du kommer att lära dig genom:

 • gemensamma genomgångar
 • gemensamma undersökningar
 • enskilda undersökningar
 • texter och arbetsblad

Bedömning


Genom att aktivt följa de genomgångar och experiment vi gör.

Genom att söka svar och information i läroböcker.

Genom ett skriftligt läxförhör.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: