Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk 8:2 vt 2017

Skapad 2017-03-30 10:21 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Språkbruk: dialekter och sociolekter i Sverige.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

v. 11

Välja dialektområde - lyssna på dialekt och jämföra med egen dialekt. Hitta skillnader och likheter. Var talas dialekten? Finns skillnader beroende på kön/ålder/ursprung/klass?

v. 12 - 13

Dramatisera - Scen/talkshow/tävling/debattprogram - hitta på karaktärer och innehåll. Träna!

v. 14

Redovisa/spela upp

v. 16

Redovisa/spela upp

Utvärdera grupparbetet

Matriser

Sv SvA
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Söka information från olika källor och värdera dessa. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Beskrivande, förklarande, utredande och instruerande texter. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
Skriva manus
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar. Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
Språkbruk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
Redovisning
Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: