Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom

Skapad 2017-03-30 11:03 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Svenska Religionskunskap
Du ska få lyssna på, se och läsa berättelser ur Gamla och Nya Testamentet och utifrån dessa samtala och gestalta beskrivande bilder. Du ska få lära dig mer om den religion som har påverkat hur vårt samhälle och traditioner ser ut.

Innehåll

Syfte - Varför?

Vi ska arbeta med Gamla och Nya Testamentets berättelser för att få kännedom om några av de berättelser som finns i bibeln. Vi ska diskutera och jämföra dåtidens berättelser med hur vi har det idag och vilka andra föreställningar det finns kring t ex hur jorden skapades. Vi ska också se vilka traditioner som har kopplingar till kristendomen.

Mål

Du ska

- känna till att Sverige har en kristen tradition.
- känna till kristendomens traditioner och varför vi firar jul och påsk.
- kunna lyssna till berättelser från Gamla och Nya Testamentet.
- kunna prata om och diskutera berättelsernas innehåll. 
- kunna återberätta några av berättelserna med hjälp av bilder.
- kunna skapa egna bilder utifrån berättelserna.
- kunna några av de vanligaste symbolerna som finns inom kristendomen.

Centralt innehåll - Vad?

Vi kommer att arbeta med några av Gamla och Nya Testamentets berättelser och bilder. Vi kommer att titta på kristendomens symboler. Vi kommer att arbeta med några av de vanligaste högtiderna (jul och påsk) och hur de syns i vårt vardagsliv. Vi kommer att i enklare drag berätta hur kyrkan historiskt har varit med och påverka hur vårt samhälle ser ut.

Arbetssätt - Så här ska vi arbeta...

Se filmer.
Lyssna på berättelser.
Skriva egna texter och sammanfattningar.
Illustrera några av texterna.
Återberätta.
Diskutera innehållet i bibelns berättelser.
Arbete med kristendomens högtider.

 

Kunskapskrav - Det här ska jag kunna...

Efter avslutat arbete ska du:

- känna till att Sverige har en kristen tradition.

 - kunna berätta en plats för religionensutövning i området
- kunna berätta om några vanliga högtider inom kristendomen.

- Berätta vilken som är den kristna symbolen
- kunna återberätta några av berättelserna  ur bibel med hjälp av bilder. (Noas ark, skapelseberättelsen)
- ha skapat egna bilder utifrån berättelserna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: