Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Ma Geometri Åk 7 Lig lå 16/17

Skapad 2017-03-30 11:49 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Planering för kapitel 4 i X-boken (upplaga 4)
Grundskola 7 Matematik
Geometri betyder jordmätning. Geometri används ofta när vi ska konstruera olika saker t ex i slöjden och tekniken. Omkrets och area behöver vi ibland använda när vi renoverar hemma genom att tapetsera, måla och byta lister.

Innehåll

Mål

 • Arbetets innehåll

Du ska arbeta med att:

 • Utforska geometrins begrepp
 • Lösa geometriska problem

Arbetssätt och redovisningsform

Arbete med bokens arbetsuppgifter 

Problemlösning enskilt och i grupp.

Visa din kunskap - Bedömning

Genom att vara delaktig i gemensamma diskussioner både visar du din kunskap och utvecklar dina matematiska förmågor.

Prov (när det blir prov meddelar jag).

Reflektion


 Avsluta följande meningar i kommentarsfältet:
- Jag är stolt över ...
- Jag måste träna mer på ...
- För att utvecklas ska jag ...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
NF Kunskapstabell Matematik 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Problemlösning
(Aspekt 1 och 2 i kunskapstabellen) Lösa problem, val av metod, rimlighet, alternativa metoder.
Begrepp
(Aspekt 3,4 och 5 i kunskapstabellen) Använda olika begrepp (även i nya situationer), åskådliggöra med formler, bild, symbol, diagram, olika begrepps relation.
Metod
(Aspekt 6 i kunskapstabellen) Rutinuppgifter, metodens lämplighet.
Kommunikation
(Aspekt 7 och 8 i kunskapstabellen) Redovisningens tydlighet och effektivitet, framföra och bemöta matematiska resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: