Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En mi tiempo libre

Skapad 2017-03-30 12:22 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Grundskola F Moderna språk - språkval
Nedanför hittar du ord och glosor till fritidsaktiviteter. Titta på dessa, lär dig några så det finns i ditt ordförråd. Du ska kunna berätta och skriva vad du gör på din fritid.

Innehåll

                                              En el tiempo libre

 

Que haces en tu tiempo libre? = Vad gör du på din fritid?

En mi tiempo libre= På min fritid

Jugar fútbol= spela fotboll

chatear= chatta

jugar al tenis= spela tennis

estar con amigos= vara med kompisar

jugar a bandy de sala= spela innebandy

cocinar= laga mat

ver la tele= titta på tv

escuchar música= lyssna på musik

bailar= dansa

montar a caballo= rida

montar en bicicleta= cykla

ir de compras= shoppa

entrenar= träna

me gusta= jag gillar

no me gusta= jag gillar inte

jugar a videojuegos= spela dataspel

jugar al ordenador= spela med datorn

nadar= simma

jugar al baloncesto= spela basket

estudiar= plugga

hacer los deberes= göra läxor

Matriser

M2
Bedömning Moderna språk år 7-9

  • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Lyssna
- Lyssnar på läraren - Lyssnar på texterna - Hörförståelse, både övning och test.
Du förstår det mest väsentliga innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa
- Läser och förstår olika sorters texter. - Inlärning av ord och fraser.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala/Samtala
- Deltar muntligt i klassrummet. - Arbeta med ditt uttal. - Använder tyskan när du kommunicerar.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriva
- Skriver olika sorters uppgifter och texter.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Realia
- Har kunskaper om målspråksländerna och dess kultur, samhälle och livsvillkor. - Kan jämföra och förstå skillnader mellan tysktalande länder och Sverige
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör enklare jämförelser mellan svenska förhållanden och förhållanden i länder där målspråket talas.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör enklare jämförelser mellan svenska förhållanden och förhållanden i länder där målspråket talas.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör enklare jämförelser mellan svenska förhållanden och förhållanden i länder där målspråket talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: