Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsliv och ekonomi

Skapad 2017-03-30 14:55 i Vallhallaskolan F-6 Oskarshamn
Grundskola 5 Svenska Samhällskunskap
Vi kommer att jobba med olika yrken, familjens pengar, vad skatt är och vad skattepengarna används till.

Innehåll

Stora frågor

Varför är pengar så viktiga?

Vad är skatter och vad används de till?

Vad menas med det ekonomiska kretsloppet?

Vilka är orsakerna och konsekvenserna av att familjernas ekonomi försämras i Sverige och världen?

Hur kan vår konsumtion påverka, både positivt och negativt, vår gemensamma miljö?

Vilka yrken finns?

Arbetssätt och undervisning

 • Gemensam diskussion om vad pengar i en familj ska räcka till, inkomster, utgifter och levnadsstandard.
 • Gemensamt arbete med samhällets pengar och skatter.
 • Det ekonomiska kretsloppet. Rollspel.
 • Fattiga barn i världen.
 • Hur påverkar våra köp miljön?
 • Gemensam genomgång om yrken.
 • Genusdiskussion vad det gäller val av arbete.
 • Prao en dag.
 • Eget arbete med förberedande av presentation av yrke.
 • Muntlig presentation av allas yrken.

 

Visa vad du lärt dig

Slutuppgift:

 

Visa dina kunskaper om ekonomi genom utgifter i Tummen upp och några andra frågor..

 

Du ska berätta om det yrke du har "prövat" under praon med hjälp av en power point-presentation.

 

 

 

Tidsram

Tre till fyra veckor.

Bedömning

Se aktuella kunskapskrav.

Kopplingar till läroplanen

 • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
  Gr lgr11
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
  Gr lgr11
 • bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell bakgrund.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: