Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska "Buildings"

Skapad 2017-03-30 15:14 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 5 Engelska
Kapitel 11 i boken Talking English 5...

Innehåll

Arbetssätt:

Vi lyssnar på texten, vi tränar oss på att läsa högt och översätta och vi diskuterar textens innehåll i smågrupper. Vi arbetar parvis med vissa övningar och enskilt med andra. Vi tränar glosor i skolan och som läxa hemma (glosboken.se), vi skriver en egen text om en offentlig byggnad, som man känner till. Vi tränar oss på att komparera (jämföra) adjektiv, vi är in och sjunger en sång tillsammans i grupp och vi tränar och framför en kort pjäs i smågrupper.

Mål:

Efter arbetsområdet ska du kunna:

 • förstå en enkelt berättad text och kunna återge handlingen i den muntligt i stora drag.
 • delta i en diskussion om textens innehåll.
 • skriva en egen text om en offentlig byggnad som du känner till.
 • grunderna i hur regelbunden komparation av adjektiv görs på engelska.
 • lära dig och kunna framföra en sång tillsammans med andra.
 • orden för några vanliga offentliga byggnader.
 • känna till hur man skriver och säger datum och årtal på engelska
 • framföra en pjäs tillsammans med andra.

Bedömning:

Jag bedömer kontinuerligt din insats på lektionerna och på läxförhören av glosorna. Arbetsområdet avslutas med en diagnos, där du visar vad du lärt dig i stort. Jag bedömer även din text och din insats i den gemensamma pjäsen.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: