Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagskemi

Skapad 2017-03-30 16:33 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Vardagskemi, tallriksmodellen, näringslära
Grundskola 4 – 5 Kemi
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig lite om vardagens och kökets kemi. Du ska få lära dig hur man bevarar mat och om några kemiska reaktioner i vår vardag. Du kommer också att få lära dig lite om rengöringsmedel och vilka varningssymboler som finns på dem. Vi kommer också att lära oss om pH-värde och viktiga näringsämnen.

Innehåll

MÅL & FÖRMÅGOR

Du ska:

 • kunna berätta hur en kan förvara och bevara mat så den håller så länge som möjligt
 • kunna ge exempel på några vanliga kemiska reaktioner som sker i köket
 • känna igen några vanliga varningssymboler, kunna berätta vad de betyder och varför de finns
 • kunna de vanligaste näringsämnena och var dessa finns
 • kunna genomföra ett experiment utifrån en enkel instruktion
 • kunna dokumentera din undersökning med en labbrapport

De förmågor vi främst kommer att träna är:

 • Analysförmåga (att beskriva orsaker och konsekvenser, att fundera över likheter och skillnader)
 • Kommunikativ förmåga (att samtala, diskutera och argumentera, att resonera kring och redogöra för)
 • Begreppsförmåga (att förstå innebörden av och kunna använda centrala begrepp inom arbetsområdet)
 • Förmåga att hantera information (att söka, strukturera och kritiskt granska information, att skilja mellan fakta och värderingar)

ARBETSSÄTT

Vi kommer att arbeta tillsammans klass 4 och klass 5. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner och vi kommer att lösa vissa arbetsuppgifter i mindre grupper. Vi kommer att läsa faktatexter, svara på instuderingsfrågor och skriva egna texter. Vi kommer att titta på film, utföra experiment samt dokumentera dessa.

Som examination kommer du att få skriva en text, utifrån några givna frågor, där du visar att du når målen.

BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma din förmåga att muntligt diskutera och redogöra för innehållet i målen kontinuerligt under lektionerna. Vi kommer också att bedöma detta skriftligt i dina texter. Slutligen kommer vi att bedöma din förmåga att planera, genomföra och dokumentera experimenten, samt hur tryggt och säkert du utför dessa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Vardagskemi

-->
-->
-->
-->
Att förvara och bevara mat
Du kan ännu inte namnge någon metod för att förvara och bevara mat.
Du kan namnge någon metod för hur man kan förvara och bevara mat.
Du kan några metoder för hur man kan förvara och bevara mat och du vet hur några matvaror ska förvaras på bästa sätt.
Du kan flera metoder för hur man kan förvara och bevara mat och du vet hur de flesta matvaror ska förvaras.
Kemiska reaktioner i köket
Du kan ännu inte beskriva någon vanlig kemisk reaktion i ett kök.
Du kan beskriva någon av de vanligaste kemiska reaktionerna som sker i ett kök.
Du kan beskriva flera kemiska reaktioner som händer i ett kök.
Du kan beskriva flera kemiska reaktioner som händer i ett kök och förklara varför de sker.
Näringsämnen
Du vet ännu inte vad näringsämnen är / Du kan ännu inte namnge något näringsämne.
Du kan namnge några av de viktigaste näringsämnena.
Du kan namnge några av de viktigaste näringsämnena och redogöra för i vilken föda de finns, samt vilken betydelse de har för hälsan.
Du kan namnge alla de viktigaste näringsämnena och redogöra för i vilken föda de finns, samt vilken betydelse de har för hälsan.
Vanliga kemikalier i hemmet och varningssymboler
Du känner ännu inte till några vanliga kemikalier i hemmet /Du känner ännu inte igen några varningssymboler.
Du kan ge exempel på några vanliga kemikalier i hemmet. Du känner igen några vanliga varningssymboler.
Du kan ge exempel på flera vanliga kemikalier i hemmet. Du känner igen flera varningssymboler och kan redogöra för vad de betyder.
Du kan ge exempel på flera vanliga kemikalier i hemmet och vad de flesta varningssymboler betyder. Du kan också redogöra för deras påverkan på hälsan och miljön.
Försök och experiment
Du kan ännu inte genomföra experiment efter enkla instruktioner / Du kan ännu inte dokumentera dina experiment.
Du kan genomföra ett enkelt experiment och dokumentera det, men behöver en del hjälp.
Du kan genomföra ett enkelt experiment och göra en enkel dokumentation på egen hand.
Du kan genomföra ett experiment och gör en noggrann dokumentation av det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: