Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstäver, ord, bilder och texter.

Skapad 2017-03-30 18:39 i Enhet flerspråkigt lärande Grundskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
Under vår och höst termin hade jag arbetat med Omar på arabiska bokstäver, att bygga några ord, översätta de orden till svenska. Vi jobbade tillsammans med texter. Omar uttrycker sig genom att rita och måla den som han vill berätta om, berättar om bilder och reflekterar om sagor/texter som jag läser till honom. Vi utförde ibland det jobbet genom leker, filmer, musik också. Jag kopplade det arbetat till svenska och modersmålsstödets plan. Vi jobbade tillsammans bland Omars klass -grupp och vi brukade följa klasslärarens plan dessutom den planen som gäller modersmålsstödet samtidigt.Det lägger till sociala relationer mellan Omar och hans kamrater, Dessutom ledde den till bra integration mellan dem.

Innehåll

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: