Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Borggården

Skapad 2017-03-30 19:15 i Västerbo Dibber Sverige AB
Förskola
Borggården ligger vid Nyköpings hus och är en omtyckt plats att gå till för barnen

Innehåll

Bakgrund

Borggården som ligger intill slottet är en populär plats att besöka, barnen önskar ofta att få gå till Borggården

Inne i Borggården finns det mycket sten, både kullersten att gå på samt är själva gården uppbyggd med sten. Det finns några trappor och vissa av trapporna samt en stenbro leder till låsta dörrar och fönster

Syfte

Vägen till Borggården ger barnen tillfälle till att träna trafikregler samt ta del av hur vår närmiljö och samhälle ser ut. I Borggården leker barnen fantasilekar då det inte finns färdiga lekredskap. Naturmaterial som stenar, pinnar och blad blir verktyg i leken och deras motoriska färdigheter främjas då trapporna och de olika höjderna utmanar barnen. Insekter i stenväggarna, fåglar och växter kan barnen få möjlighet till att upptäcka och följa på nära håll
Vi pedagoger ser betydelsen i den fria leken som är en viktig del i barns utveckling och lärande. I leken främjas fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till att samarbeta samt lösa problem
I Borggården får barnen leka mycket fritt och använda stor inlevelse samt integrera med varandra, vi pedagoger planerar även för aktiviteter som utförs på platsen 

Dokumentation

Dokumentation sker genom att vi fotograferar och antecknar det barnen uttrycker, via Unikum delges förälder vad vi gjort genom bloggen samt till den enskildes lärlogg

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: