Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De första högkulturerna

Skapad 2017-03-30 20:36 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Människans första framstående civilisationer t ex vid Nilen i Egypten, vid Eufrat och Tigris (området som kallades Mesopotamien), vid Gula floden i Kina och vid Indus i Indien.
Grundskola 7 Religionskunskap Historia

Vi kommer att arbeta med människans första stora civilisationer. Under området kommer vi bland annat ta upp civilisationer och kulturer som växte fram vid stora floder, som den vid Nilen i Egypten, vid Eufrat och Tigris (området som kallades Mesopotamien), vid Gula floden i Kina och vid Indus i Indien. Vi kommer att ta upp samhällsliv, organisation och styre, försörjning med mera.

Förmågor som vi kommer att arbeta med:

 • Dina kunskaper om de första högkulturerna (bland annat vad en högkultur är) och din förmåga att se orsaker till och konsekvenser av dessa. Det handlar om att kunna förklara varför och hur de växte fram samt hur högkulturerna förändrade människans liv och levnadsvillkor.
 • Din förmåga att göra jämförelser de olika högkulturerna emellan. Här gäller det att kunna visa på likheter och olikheter samt att förklara orsaker till och konsekvenser av dem.
 • Din förmåga att använda dina kunskaper för att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av högkulturernas framväxt. Det gäller framför allt:

Din förmåga att motivera dig utifrån faktakunskaper.

Din förmåga att föra resonemang ur olika perspektiv (t ex såväl positiva som negativa effekter) perspektiv.

Din förmåga att skilja på fakta och värderingar

Din förmåga att resonera i flera led och logiken i dessa resonemang

 • Din förmåga att använda dig av ord och begrepp från området. Det handlar dels om att förstå dess innebörd, dels om att kunna sätt in dem i rätt sammanhang.

Innehåll

Syfte

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

För att skaffa sig grundkunskaper om de första högkulturerna kommer ni att arbeta med uppgifter till läroböckerna. Dessutom blir det genomgångar, gemensamma övningar, diskussioner och filmvisningar. För att visa era kunskaper och förmågor kommer ni att få göra en presentation  där ni ska jämföra två högkulturer med varandra. Vi kommer även att ta upp källkritikens grunder och öva oss på att granska historiska källor kritiskt.

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Uppgifter för bedömning:

 • Ni ska jämföra två olika högkulturer och presentera muntligt för klassen eller för Sandra.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi

Matriser

Hi Re
Historia Lgr11 Strandängsskolan 7 -9

E
C
A
1 - Historiska kunskaper
Området har berört kunskapskravet
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
2 - Resonemang om orsaker och konsekvenser
Området har berört kunskapskravet
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
3 - Människors villkor och värderingar i historien
Området har berört kunskapskravet
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
4 - Utvecklingslinjer genom historien
Området har berört kunskapskravet
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
5 - Fortsättning på utvecklingslinjer
Området har berört kunskapskravet
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
6A - Dra slutsatser utifrån historiska källor
Området har berört kunskapskravet
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor,
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor,
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor,
6B - Källkritik
Området har berört kunskapskravet
och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
7 Historieanvändning
Området har berört kunskapskravet
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
8 Historiska begrepp
Området har berört kunskapskravet
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. (Hi8)
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. (Hi8)
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt. (Hi8)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: