👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinning /uppfinnare

Skapad 2017-03-30 22:10 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 6 Teknik
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällets utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla människans behov.

Innehåll

Behåll rubrikerna nedan för att alla elever oavsett lärare och ämne ska mötas av samma pedagogiska planering i alla ämnen. Fyll på med dina egna texter och ta bort mallens instruktioner.

Vad ska vi arbeta med?

Du ska välja en uppfinning som intresserar dig.  

Hur ska vi arbeta?

 Uppfinning

  1. Beskriv din uppfinnings utseende.
  2. Beskriv din uppfinnings användningsområde( till vad används det?)
  3. Berätta vad man av säkerhetsskäl måste tänka på vid användning av denna uppfinning.
  4. Berätta var denna uppfinning är tillverkad (vilket land)
  5. Berätta vad det kostar att köpa en sådan uppfinning ( varför kostar olika fabrikat olika mycket?)
  6. Berätta vad som händer när denna uppfinning är färdiganvänd (kan den återanvändas på något sätt)
  7. Berätta något om uppfinningens historia ( hur såg den ut förr och vad gjorde man innan denna uppfinning fanns?)
  8. Övrigt. Något intressant som du vill berätta

 

Svara på frågorna.

Skriv om det till ett föredrag.

Redovisa det i ett bildspel.

Skriv några viktiga meningar som beskriver din uppfinning på en A5 sida, och om uppfinnaren på en A5 sida. Plasta det och häng upp det på tidslinjen.

Bygg en liten prototyp, häng den på tidslinjen

Här beskriver du metoder och arbetssätt. 

 

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du visar dina kunskaper genom:

- bildspel

-faktabladet och prototypen som hängs på tidslinjen i tekniksalen

 

 Veckoplanering/Planering av aktiviteter

 

 

 

(Glöm inte att koppla till kursplanens syfte, centralt innehåll och kunskapskrav nedan.)

Uppgifter

Matriser

Tk
uppfinning /uppfinnare

Rubrik 1

  • Tk  E 6   Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förändring över tid, fördelar & nackdelar
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.