Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Schindler's List

Skapad 2017-03-31 06:21 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Historia Svenska
Diskussion och referat av film.

Innehåll

Beskrivning

Under fem veckor kommer ni att se filmen "Schindler's List". Varje lektion kommer att börja med att ni ser på en del av filmen. Efter det samtalar vi om det vi sett. Sedan kommer ni att som grupp planera ett referat, en presentation av filmen. Här är det viktigt att tänka på att sammanfatta innehållet och att välja ut det viktigaste. Det är också viktigt att ni tänker er en mottagare som inte sett filmen, så självklara saker måste kanske lyftas fram och detaljer kanske måste väljas bort. I slutet av varje lektion kommer ni att tillsammans presentera den del av filmen ni sett för en lärare.

Konkreta mål

Eleverna ska kunna samtala kring innehållet i en film.

Eleverna ska kunna koppla en films handling till historiska skeenden.

Eleverna ska kunna presentera en handling i huvudsak muntligen.

Eleverna ska kunna anpassa sitt språk med tanke till mottagare.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att välja ut det viktiga i en handling och att välja bort det mindre viktiga.

Bärande begrepp

Okunnig mottagare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Hi Sv
Schindler's List

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleverna ska kunna samtala kring innehållet i en film.
Eleverna ska kunna koppla en films handling till historiska skeenden.
Eleverna ska kunna presentera en handling i huvudsak muntligen.
Eleverna ska kunna anpassa sitt språk med tanke till mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: