Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext år 3

Skapad 2017-03-31 07:27 i Nygårdskolan Borlänge
Läsa och skriva faktatext
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Att läsa och skriva egna faktatexter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska få öva på att uttrycka dig, skriftligt, läsa och samtala kring faktatexter och använda dig av ett skriftspråk som passar i faktatexter.

 

Detta skall bedömas:

 • använder dig av stor bokstav, punkt och frågetecken. Att du kan stava vanliga ord.
 • kunna läsa en enkel faktatext och kunna plocka ut nyckelord/nyckelbegrepp ur den för att skriva en egen enkel faktatext med egna ord.
 • ge och ta enkel feedback på andras och din egen faktatext.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  SvA   3

Matriser

Sv SvA
Läsa och skriva faktatext

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Söka information
Söka, välja ut och sammanställa information från olika källor. Helhetsbedömning.
Jag kan tillsammans med en vuxen söka information i böcker/Internet och göra en enkel sammanställning.
Jag kan till viss del på egen hand söka information i böcker/Internet och göra en enkel sammanställning.
Jag kan på egen hand söka information i olika källor. Jag kan göra en tydlig sammanställning.
Jag kan effektivt söka information från olika källor ex faktaböcker, uppslagsverk och hemsidor. Jag kan göra en väl strukturerad sammanställning.
Skriva
Struktur
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en faktatext där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår.
Jag kan på egen hand skriva en faktatext där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår.
Jag kan på egen hand skriva en faktatext där strukturen är tydlig. Jag berättar oftast tydligt så att andra förstår. Jag skriver varierade meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig och har ett bra flyt. Jag berättar tydligt så att andra förstår. Jag skriver korrekta och varierade meningar.
Innehåll
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en enkel faktatext med enstaka beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan på egen hand skriva en enkel faktatext med beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan på egen hand skriva en mer utvecklad faktatext med beskrivningar.
Jag kan skriva en utvecklad faktatext som har tydliga och utförliga beskrivningar.
Stavning
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva texter där de flesta ord är rätt stavade.
Jag är ganska säker på att stava rätt.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Skrivregler, skiljetecken.
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag använder skiljetecken på rätt plats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: