Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Da15A - Kameran

Skapad 2017-03-31 08:27 i Da Vinciskolan Ale
Vi ska ägna kommande veckor åt att dels lära oss om kamerans historia och dess betydelse genom tiderna. Vi ska även göra ritningar och bygga en egen lådkamera samt använda den för att fotografera och även framkalla ett fotografi
Grundskola 8 Teknik
Under vecka 13 - 22 kommer ni få möjlighet att fördjupa er i ämnet kamera och foto. Inledningsvis får ni skriva en fördjupande text om kameran och dess historia. Ni ska också göra en ritning och bygga varsin lådkamera. Denna kamera ska användas till att fotografera med och ni får också möjlighet att framkalla dessa fotografier. Ni för loggbok genom hela arbetsprocessen och det är då viktigt att ni är så utförliga som möjligt.

Innehåll

Mål för elev

Genom att bygga en kamera och fotografera lära du dig mer om hur en kamera, fotografering och mörkrumsarbete fungerar. Du får lära dig mer om hur kameran har påverkat oss, vårt samhälle och vår miljö. Du kommer också ta reda på hur kameran tekniskt har förändrats genom tiderna.

Hur ni ska redovisa era kunskaper

Ni kommer att bedömas efter hur ni arbetar under lektionerna, hur väl ni dokumenterat era arbeten i loggbok samt hur resultatet av ert skriftliga arbete och lådkamera.

Bedömning

Se bedömningsmatris

 

Uppgift

Ni ska skriva en fördjupande text om kameran. Viktigt är att få med svar på följande frågor:

1. När uppfanns kameran, av vem och var?
2. Hur fungerade de första kamerorna?
3. Hur har tekniken förändrats genom tiderna?
4. Hur fungerar dagens digitala kameror?
5. Hur har kameran förändrat livet för oss människor?
6. Vilka nackdelar och risker ser du med dagens lättillgänglighet av kameran?
7. Hur ser framtiden ut för kameran?

 

Du får max skriva 2 sidor (typsnitt 12) med text. Därutöver vill jag att du gör ett försättsblad (med rubrik, namn, klass och datum) samt källförteckning.

Den skriftliga uppgiften ska vara klar fredag vecka 17, ni får lektionstiden till att arbeta med kameran, inlämning sker via denna sida på Unikum. Viktigt att tänka på källkritiken när du använder olika länkar. Länktips nedan.

 

 

Tips på länkar:

Hur fungerar en kamera http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/hur-fungerar-en-kamera

Foto & film - tekniska museet https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/kommunikation-och-media/

Kamerans utveckling http://www.kamerabild.se/blogg/snygg-poster-om-kamerans-utveckling

History of Photography https://www.youtube.com/watch?v=ZijSBjOVCBo

Uppgifter

 • Kameran och dess historia

Matriser

Tk
Kunskapskrav i Teknik 7-9

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Tekniska lösningar
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Genomföra arbeten
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
.
Dokumentera
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord
Konsekvensver
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Teknikutveckling och drivkrafter
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: