Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilar - verklighetsuppfattning VT -17

Skapad 2017-03-31 08:40 i Stråketskolan Uddevalla
Grundsärskola 6 – 9 Verklighetsuppfattning
Du ska få vara med på en fascinerande förändring genom att få lära dig en fjärils utveckling från ett ägg till en larv - puppa för att slutligen bli en fjäril!

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människa-djur-natur och om sambandet mellan dem.
Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna ges förutsättningar att samspela med naturen och sin omgivning.

 

Så här arbetar vi:

Vi kommer att prata om fjärilar, titta på filmer om fjärilar och pyssla pappersfjärilar.
Vi kommer att sköta om och mata fjärilslarver med larvmat. Fjärilslarverna bor i en burk där vi kan se hur de äter, spinner silkestrådar och mångdubblar sin storlek. 
Vi kommer att se larverna spinna sig en puppa och hänger sig upp och ner i taket på burken för att slutligen förvandlas till en fjäril. Då är det dags att flytta över fjärilarna till en fjärilsbur där vi studerar och sköter om dem i några dagar innan vi slutligen släpper ut fjärilarna i det fria. 

Vi kommer att dokumentera hela processen i en arbetsbok med text, foton och teckningar.

Du ska utveckla kunskap om / din förmåga att

* delta i observationer om fjärilens livsvillkor och levnadsmiljö.
* en fjärils utveckling från ägg - larv - puppa - fjäril.
* vad larver behöver för att utvecklas och hur de ser ut.
* hur ser en puppa ut?
* ordningen i de olika utvecklingsstadierna larv - puppa - fjäril. 
* vad fjärilen behöver för att överleva.

 

Uppgifter

 • Fjärilsloggbok

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  1-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: