Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi - Kol och kolföreningar

Skapad 2017-03-31 09:17 i Apalbyskolan Västerås Stad
Arbetsbeskrivning för arbete i organisk kemi.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Det finns kolatomer i luften, i marken och i det mesta vi äter. Våra kläder, skor, plastpåsar, bensin och mobiltelefoner innehåller kolatomer. Alla levande organismer består av en stor mängd kol. Vi kommer att lära oss om grundämnet kol, olika kolföreningar, som till exempel kolväten, alkoholer, organiska syror och estrar. Vi kommer att undersöka dess egenskaper och vad man kan använda dem till. Utöver det går vi även igenom kolets kretslopp.

Innehåll

Innehåll

 • Organisk kemi : grafit, diamant, fulleren och grafen. Amorft kol - stenkol, träkol och aktivt kol.
 • Kolväten: Metanserien, molekylformel, strukturformel och molekylmodell. Enkelbindning, dubbelbindning och trippelbindning. Mättat och omättat kolväte. 
 • Alkoholer: OH-grupp, egenskaper och användningsområden.
 • Organiska syror och estrar: COOH-grupp, egenskaper och användningsområde.

 • Kolets kretslopp

Mål

Du ska kunna:

 • redogöra för kolets olika former, deras egenskaper och vad de används till
 • förklara varför det finns så många kolföreningar
 • redogöra för vad som är gemensamt för alla kolväten
 • redogöra för några vanliga kolväten, deras uppbyggnad och vad de används till
 • redogöra för några alkoholers egenskaper och användningsområden
 • känna igen en alkoholmolekyl och ge några exempel
 • känna igen en organisk syra och ge några exempel
 • beskriva vad en ester är och redogöra för några användningsområden av estrar
 • redogöra för kolets kretslopp

Arbetssätt

 • föreläsningar och genomgångar
 • eget arbete med instuderingsfrågor och text
 • laboration
 • diskussioner i helklass och i grupp
 • kunskapsutvärdering

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kol och kolföreningar

komplettering kräs
grundläggande kunskaper
utvecklade kunskaper
fördjupade kunskaper
Beskriva kolatomens egenskaper och betydelse
 • Ke  E 9
Du har visat enkla baskunskaper om kol och dess egenskaper
Du har visat goda kunskaper om kol och dess egenskaper.
Du har visat goda kunskaper om kol och dess egenskaper.
olika sorters kolföreningar
 • Ke  E 9
Du har visat viss förståelse för olika kolföreningar och hur de skiljer sig åt, likheter och skillnader.
Du har visat förståelse för olika kolföreningar och hur de skiljer sig åt, likheter och skillnader.
Du har visat god förståelse för olika kolföreningar och hur de skiljer sig åt, likheter och skillnader.
kemiska begrepp
 • Ke  E 9
Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
kolets kretslopp
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
Du har visat förståelse för hur kolets kretslopp och kan på ett enkelt sätt beskriva sambandet med ökad växthuseffekt
Du har visat förståelse för och kan förklara kolets kretslopp och kan beskriva sambandet med ökad växthuseffekt.
Du har visat förståelse för och kan förklara kolets kretslopp och kan på ett utvecklat sätt förklara sambandet med ökad växthuseffekt.
säkerhet vid brand
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
Du känner till vad som krävs för att en eld ska uppstå och kan ge förslag på hur man ska agera vid brand
Du kan förklara vad som krävs för att en eld ska uppstå och kan ge olika förslag på hur man ska agera vid brand.
Du har visat gro förståelse för vad elden kräver och kan förklara hur och varför man ska agera på ett vist sätt vid brand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: